Artikeln publicerades 4 november 2014

Inbjudan till programsamråd - Södra Vallarna i Teckomatorp

Allmänheten bjuds in till programsamråd gällande Södra Vallarna i Teckomatorp

Efter sanering av den södra delen av det område där BT-Kemi tidigare hade verksamhet är avsikten att omvandla även området söder om järnvägen till ett med Vallarna sammanbundet naturområde.

Avsikten med detaljplaneprogrammet är att belysa konsekvenserna ur plansynpunkt för de handlingsalternativ som diskuteras i samband med områdets sanering.

Onsdagen den 12 november

​Kvällen inleds med mingel och utställning

Under 2013 arbetade studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med projekt i västra Teckomatorp. Deras idéer och olika utformningsförslag ställs nu ut på Torgskolan.

Förutom en delkurs i gestaltning för förstaårsstudenter genomfördes projektet Boplatsen 2013 – Teckomatorp. Uppgiften var att utforma den goda boplatsen och ge förslag till hur Teckomatorp kan utvecklas och förbättras som boplats för
2000-talets Teckomatorpsbor. Vi bjuder på fika.

Program för kvällen

17.00 - 19.00 Mingel med utställning och film.
19.00 - 19.45 Planprogrammet för Södra Vallarna presenteras.
19.45 - 20.15 Samtal kring planförslaget.
20.15 - 20.45 Övriga frågor, informell dialog med förtroendevalda och tjänstemän.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta:

Vlasta Sabljak, planarkitekt, 0709-47 51 06.

Ingen föranmälan behövs.

Välkomna!