Artikeln publicerades 12 oktober 2016

Ny provtagning på BT Kemi-området

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

För att få en mer precis bild av vilka gifter som finns i marken runt den gamla BT Kemi-fabriken i Teckomatorp kommer BT Kemi Efterbehandling att ta en rad nya prover under oktober. Dessa ska sedan underlätta arbetet i den stora saneringsprocessen som är planerad till år 2019.

Under fem dagar i vecka 42 och vecka 44 kommer BT Kemi Efterbehandling att genomföra provtagningsarbeten på det så kallade södra området i Teckomatorp. Det är främst platsen där BT Kemis gamla fabriksbyggnad låg och de underjordiska betsvämmorna som ska undersökas närmare.

De nya borrningarna ska ge mer precisa svar om föroreningsnivån i marken och dessutom hjälpa till att avgränsa området där de ligger.

Proverna tas med borrbandvagn och i vissa fall med en betonghåltagare.

- Det här arbetet kan innebära en del ljudolägenheter och som alltid när vi rör i marken, så finns det risk för att det börjar lukta. Det viktiga att komma ihåg är att lukten inte är hälsofarlig, säger David Bohgard, projektledare för BT Kemi Efterbehandling, som uppmanar alla som störs av provtagningen att kontakta honom.

- Det här är ett sätt att ytterligare förbereda oss inför saneringen som är planerad till år 2019. Mer information om massornas sammansättning möjliggör för ett bättre omhändertagande under saneringen, säger David Bohgard.

Borrprovtagningen är planerad till den 17, 18, 19 och 31 oktober samt till den 1 november. Arbetet kan komma att pågå mellan klockan 07 och 18 samtliga av dessa dagar. Totalt ska 26 hål borras med ett varierande djup på mellan en och sex meter.

För mer information kontakta:
David Bohgard, projektledare BT Kemi Efterbehandling
Telefon: 0709-47 53 91 alt 0418-47 53 91
E-post: david.bohgard@svalov.se