Artikeln publicerades 30 augusti 2017

Ordförandens kommentar kring BT Kemiansökan

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Hans-Inge Svensson, ordförande BT Kemi Efterbehandling, kommenterar Naturvårdsverkets kommentar i Skånska Dagbladets artikel angåend BT Kemis bidragsansökan för sista etappen.

Att Svalövs kommun har valt att dela upp bidragsansökan för den sista etappen i efterbehandlingsarbetet av det gamla BT Kemiområdet handlar om att dels se till att projektet kan fortsätta drivas utan uppehåll och dels om att kunna ansöka om en så väl underbyggd bidragssumma till saneringen som möjligt.

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ställer sig därför frågande till kommentaren från Naturvårdsverkets handläggare i dagens Skånska Dagbladet (2017-08-30), att ansökan om bidragsmedel skulle vara försenad.

Det har under flera år förts en dialog med både Naturvårdsverket och länsstyrelsen om att dela upp bidragsansökan i två delar och styrelsen upplever det som att myndigheterna har godkänt både det arbetssättet och den tidplan som det innebär.

Fördelen med att dela upp ansökan i två är att projektledningen då kan ge Naturvårdsverket en så bra, välunderbyggd och korrekt kostnadsberäkning som möjligt. Redan i den första ansökan fanns det dock en uppskattning för de kommande saneringskostnaderna, för att ge myndigheten en förvarning om storleksordningen på den andra ansökan.

Vid frågor, kontakta:
Hans-Inge Svensson (S), ordförande BT Kemi Efterbehandling
Tel: 0733-52 33 70, 0418-66 06 32