Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos Ny broschyr om BT Kemi-projektet
    I dagarna kommer teckomatorpsborna att få hem en informationsbroschyr från BT Kemi-projektet. Broschyren handlar om saneringen av det norra området, men ger också en kortfattad information om skandalen på 1970-talet.