Nyhetsarkiv BT Kemi efterbehandling


  • Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos BT Kemi-projektet bjuder in till Öppet Hus!
    För 40 år sedan grävdes de första tunnorna upp på BT Kemis område. Det blev första steget på en resa som inneburit ny miljölagstiftning med hårdare krav på företag och som lett fram till ett av Sveriges största sanerings...

  • Eva Sköld, projektledare för BT Kemi Efterbehandling. Fem frågor till projektledaren för BT Kemi Efterbehand...
    Eva Sköld firade nyligen tre år som projektledare i saneringsprojektet BT Kemi Efterbehandling i Svalövs kommun. Vi passade på att ställa några frågor om tiden som gått och hur hon ser på det arbete som ligger framför he...