Artikeln publicerades 1 november 2023

Studiecirkel på tema psykisk ohälsa

Bild på anhörigsamordanre Anna Helkama-Rågård som håller upp informationsbladet om studiecirkeln för psykisk ohälsa.Förstora bilden

Anhörigsamordnare Anna-Helkama Rågård ”puffar” för terminens sista studiecirkel som riktar sig till anhöriga som stöttar någon som lider av psykisk ohälsa.

Den 8 november drar studiecirkeln igång och sedan är det fem träffar att se framemot innan det är dags för julledighet. Sista anmälningsdag är den 7 november och det finns plats för åtta deltagare. Det är ett fåtal platser kvar och det är ”först till kvarn” som gäller för kvarvarande platser.

— Vi träffas under kvällstid, klockan 18 till 20, i anhörigstödets lokaler på Svalegatan 4B i Svalöv. Det kostar inget att delta och vill man veta mer innan man anmäler sig så är det bara att ringa eller mejla mig, säger Anna.

Om du skulle definierar psykisk ohälsa, vad handlar det då om?

— Psykisk ohälsa kan bero på många olika saker. Det kan till exempel vara utmattning, depression, bipolär sjukdom. Det kan också vara schizofreni, självskadebeteende eller ätstörning.

Vad kan deltagarna förvänta sig?

— Dels att få kunskap om anhörigstödets verksamhet men främst handlar det om att få tips, råd och nya kunskaper genom att träffa andra i en liknande situation. Alla har olika behov men också mycket gemensamt. Jag vill dock understryka att studiecirkeln inte handlar om behandling av psykisk ohälsa, säger Anna.

Olika teman vid träffarna

Varje mötestillfälle kommer att bestå olika teman. Till exempel kan det handla om vad som är ett gott liv eller hur skam och skuld kan upplevas i samband med psykisk ohälsa. Kommunens överförmyndare, biståndshandläggare och arbetsterapeuter med flera är också inbjudna för att informera om vilket stöd i hemmet som kommunen kan erbjuda.

— Ett annat viktigt tema vi kommer att lyfta är de anhörigas olika roller i förhållande till närstående med psykisk ohälsa. Helt enkelt kommer vi att prata om olika situationer som kan uppstå i vardagen och hur man kan förhålla sig till dessa. För att det ska kännas tryggt så vill jag poängtera att vi i samtalsgruppen har tystnadsplikt.

Anna berättar att psykisk ohälsa är ett område som är både tabubelagt och känsligt att prata om, vilket kan vara anledningen till att det är platser över på studiecirkeln.

— I våras var fyra deltagare anmälda till gruppen varav två slutförde hela studiecirkeln, men de fann varandra fort och hade ett väldigt fint utbyte. För den anhörige kan det inledande steget kännas stort men när steget väl är taget är vinsten så mycket större och förra gruppens deltagare är ett bra bevis på det, säger Anna Helkamar-Rågård.

Studiecirkel: För dig som stöttar någon som lider av psykisk ohälsa

Dag: 8/11, 22/11, 6/12, plus två tillfällen där gruppen bestämmer datum.
Tid: klockan 18.00-20.00.
Plats: Svalegatan 4B, Svalöv.

Anmälan
Senast den 7 novebmer på: 0418-47 54 65 alt. 0709-47 54 65, eller på mejl: anhorig@svalov.se.

Text och foto: Daniel Henriksson.

Relaterade nyheter från verksamheten Omsorg & stöd