Kontakta oss

Kontaktuppgifter till medarbetare på Bo, bygg och miljö.

Plan- och exploateringsenheten

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
0418-47 50 00 (växeln)
E-post

Mark- och exploateringsingenjör
Mathias Kopka
0418-47 53 92
E-post

Lokalstrateg
Ulrika Lassing
0418-47 52 05
E-post

Miljöstrateg
Balthazar Mandahl Forsberg
0418-47 54 20
E-post

Trafikplanerare
Matilda Sandqvist
0418-47 51 78
E-post

Planarkitekt
Anna Heyden
0418-47 51 36
E-post

Planarkitekt
Hjalmar Christensen
0418-47 50 19
E-post

Planarkitekt
Clara Ek
0418-47 51 06
E-post

Planarkitekt
Nellie Stenvall
0418-47 51 25
E-post

Planarkitekt
Tobias Varga (föräldraledig)

Kartassistent
Stig Pettersson
0418-47 51 13
E-post

Energi- och klimatrådgivare
E-post

Bygglovsenheten

Bygglovschef
Lina Bencell
0418-47 50 00 (växeln)
E-post

Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare
Bedrija Halilovic
E-post

Bygglovshandläggare
Marcus Gunnarsson
E-post

Administratör
Linda Dubec
E-post

Måltidsservice

Kostchef
Ida Thrane
0418-47 51 09
E-post

Städservice

Städchef
Carina Jönsson
0709-45 10 97
E-post

Samhällsbyggnadschef

Mats Dahlberg
0418-47 50 91
E-post