Översvämning

På den här sidan har vi samlat information om vad som gäller vid översvämning, vem som ansvarar för vad samt råd till fastighetsägare.

Vi vet att klimatförändringarna kommer att leda till mer extremväder och att risken för skyfall och översvämningar ökar. Vanliga problem i samband med översvämningar är att du inte kan använda vägar, järnvägar och tunnlar och att fastigheter blir fyllda med vatten.

Vid skyfall och översvämningar prioriterar räddningstjänsten och övriga kommunen att skydda samhällsviktiga funktioner och de personer som inte själva kan sätta sig i säkerhet. Enskilda fastighetsägare och privatpersoner måste därför vara beredda på att själva skydda och ansvara för sin fastighet och egendom.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om hur du som privatperson kan agera före, under och efter en översvämning.

NSVAs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du NSVAs samlade information om översvämningar.

Vart vänder du dig vid översvämning?

Vid en nödsituation – ring alltid 112!

Tänk på att Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

Hos Räddningstjänsten i Svalövs kommun Öppnas i nytt fönster. kan du få råd om hur du skyddar dig själv och ditt hus.

Har du drabbats av översvämning ska du anmäla det både till ditt försäkringsbolag och till NSVA. Anmälan om översvämning till NSVA gör du via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vem ansvarar för vad?

Den enskilda fastighetsägaren har huvudansvaret för att skydda sig egen fastighet.

Kommunen ansvarar för sina vägar och anläggningar samt att det ska finnas en fungerande dagvattenhantering inne i tätorterna. Kommunen har också ansvar för att analysera övergripande var översvämningar riskerar att uppstå.

På Krisinformation.se kan du läsa mer om vilka samhällsaktörer som ansvarar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för vad vid översvämningar.

Vad kan du själv göra?

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom.

I checklistan nedan kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.

Checklista vid risk för översvämning

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Precis innan

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation - ring 112!

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Dricksvattnet kan förorenas av bakterier vid en översvämning. Säkerstältt därför med din kommun att kranvattnet är drickbart. Om du har egen brunn för dricksvatten bör du bedöma om vattnet är påverkat. Är du osäker kan du lämna in ett vattenprov för analys. Mer information om dricksvattnet på Livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats..
 • Du kan vanligtvis bedöma om vattnet är påverkat genom att titta, lukta och smaka på vattnet. Om du misstänker att något är fel på vattnet ska du koka det innan du använder det till mat och dryck.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Checklistan kommer från krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som drivs av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För mer information om vad du som privatperson kan göra se även MSBs sida Förbered dig för översvämning (msb.se) Länk till annan webbplats.

Information och varningar inför och under en krissituation

SMHI har i uppdrag att ge ut varningar när det finns risk för väderhändelser som kan ge skada på samhället. För aktuella varningar från SMHI följ länken Konsekvensbaserade varningar | SMHI | SMHI Länk till annan webbplats.

På Krisinformation.se förmedlas samhällets samlade krisinformation. All information som publiceras på webbplatsen är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer. För aktuella varningar om översvämningar och höga flöden följ länken Översvämningar och höga flöden just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.