Kommunens regelverk

Kommunens regelverk innehåller beslut tagna av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt andra författningar som styr och reglerar den kommunala verksamheten i Svalövs kommun.

Här hittar du allt som berör politiken och kommunens förvaltning.

Arbetsordningar

Dessa arbetsordningar tillsammans, med kommunallagen och kommunens reglemente, innehåller bestämmelser som reglerar kommunfullmäktiges arbete.

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget 2020-11-30 (pdf, 319 kB) Pdf, 319.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för kommunrevisionen
Arbetsordning för kommunrevisionen 2021-03-23 (pdf, 287 kB) Pdf, 287.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordningar

En delegeringsordning är en förteckning som beskriver vilka frågor som en nämnd överlåtit åt annan att fatta beslut om i nämndens ställe.

Här kan du se vilka beslutsområden som överlåtits i kommunens nämnder och vem som är beslutsfattare. Rätt att fatta beslut kan delegeras till en tjänsteman med stöd av kommunallagen.

Delegationsordning för Bildningsnämnden
BIN Del Antagen 2021-09-14 (pdf, 986 kB) Pdf, 986.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Kommunstyrelsen
KS Del Antagen 2021-10-11 (pdf, 948 kB) Pdf, 948.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Myndighetsnämnden
MN Del Antagen 2021-11-22 (pdf, 706 kB) Pdf, 706.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden
SBN Del Antagen 2021-11-17 (pdf, 1,10 MB) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Socialnämnden
SN Del Antagen 2021-11-25 (pdf, 1,41 MB) Pdf, 1016.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
BTK Del Antagen 2019-03-27 (pdf, 292 kB) Pdf, 292.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Valnämnden
VN Del Antagen 2020-09-07 (pdf, 323 kB) Pdf, 323.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden
VON Del Antagen 2021-11-18 (pdf, 1,17 MB) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Överförmyndaren
ÖF Del Antagen 2021-11-12 (pdf, 820 kB) Pdf, 818.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för styrelser, nämder och råd

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.

Reglemente för Bildningsnämnden
BIN Reg Antaget 2020-10-26 (pdf, 769 kB) Pdf, 769.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Kommunstyrelsen
KS Reg Antaget 2020-12-21 (pdf, 545 kB) Pdf, 540.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regelmente för Krisledningsnämnden
KRIS Reg Antaget 2020-11-30 (pdf, 436 kB) Pdf, 436.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Myndighetsnämnden
MN Reg Antaget 2020-04-27 (pdf, 741 kB) Pdf, 780.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Revisionen
REV Reg Antaget 2021-06-21 (pdf, 366 kB) Pdf, 366.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
SBN Reg Antaget 2020-10-26 (pdf, 836 kB) Pdf, 836 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Socialnämnden
SN Reg Antaget 2019-11-26 (pdf, 310 kB) Pdf, 310.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
BTK Reg Antaget 2020-04-27 (pdf, 558 kB) Pdf, 558.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Valnämnden
VN Reg Antaget 2020-11-30 (pdf, 457 kB) Pdf, 457.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden
VON Reg Antaget 2020-12-21 (pdf, 444 kB) Pdf, 444 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Överförmyndaren
ÖF Reg Antaget 2019-04-29 (pdf, 290 kB) Pdf, 290.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för råd

Reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer
RFP Reg Antaget 2016-10-31 (pdf, 304 kB) Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Näringslivsrådet
NR Reg Antaget 2019-03-30 (pdf, 366 kB) Pdf, 366.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Ungdomsrådet
UR Reg Antaget 2019-08-26 (pdf, 74 kB) Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster.