Artikeln publicerades 13 november 2023

”Detta är ju min livlina – det är guld värt”

Bild på deltagare i studiecirkeln med tema demens och kommunens anhörigstöd.Förstora bilden

Avslutningsfika med några av kvinnorna som deltagit i hösten studiecirkel. På bilden flankeras de av kommunens demenssjuksköterska Eva Granvik (t.v) och Anna Helkama-Rågård, anhörigsamordnare (t.h).

I veckan som gick var det avslutning på höstterminens studiecirkel för anhöriga som stöttar och vårdar en närstående med demens.

Det är kommunens anhörigstöd, som består av demenssjuksköterska Eva Grankvist och anhörigsamordnare Anna Helkama-Rågård, som håller ihop träffarna.

— Det stämmer att det var avslutning i dag men den här gruppen har ett sådant behov av att träffas så vi bestämde att vi fortsätter så länge de vill och känner för att träffas. De har verkligen funnit varandra. De hinner knappt innanför dörren innan pratet drar igång, säger Eva Granvik.

Ensamt att alltid vara stark

Bild på Pia Olofsson, deltagare i studiecirkeln.Förstora bilden

Pia Olofsson berättar att stödet och samhörigheten i gruppen ger den energi som krävs för att orka lite extra.

Att vara den som alltid är där för sin närstående med att ordna, stötta och vård för att få tillvaron och livet att fungera kan verkligen ta på krafterna. Både fysiskt och mentalt kan det vara ansträngande. Det kan också kännas ensamt att alltid behöva var stark.

Pia Olofsson är en av kvinnorna i gruppen som varit med under hösten.

Varför sökte du dig hit?

— Min man har demens men det var först i februari som jag insåg att jag behövde hjälp. Jag var ganska långt nere. Det var katastrof helt enkelt och i samband med detta fick jag tipset av Vårdcentralen att kontakta Eva Granvik och anhörigstödet. Jag har fått jättemycket hjälp samt lärt känna andra som befinner sig i en likvärd situation.

Pia berättar att hon gått på träffarna var fjortonde dag och att det varit ett stort stöd:

— Jag hade aldrig klarat detta själv. Vi har också fått hjälp från kommunen genom biståndshandläggare och arbetsterapeuter för att underlätta vardagen för mig och min man.

Vad skulle du säga är det bästa med studiecirkeln?

— Det är samhörigheten och att man inte är ensam. Här kan vi i gruppen dela med oss av tips, råd och erfarenheter utifrån olika situationer som kan uppstå och hur man kan hantera dessa.

Kommer du att fortsätta att komma hit till anhörigstödet?

— Här ja, vi har redan bestämt nya tider. Jag vet inte vad jag gör om jag inte får prata med andra människor. Detta är ju min livlina - det är guld värt, säger Pia Olofsson.

Ny omgång till våren

Under hösten har gruppen träffats vid sex tillfällen i anhörigstödets lokaler i Kvarnhuset på Svalegatan i Svalöv. Varje träff har haft ett tema där fokus är på den anhörige och inte på den som är sjuk.

— Första gången vi träffas så pratar jag om sjukdomen och vad det innebär att ha en demenssjukdom. Detta för att öka kunskapen i gruppen. Därefter har vi teman som knyter an till anhörigrollen och deras mående, säger Eva Granvik.

— Ofta använder vi oss av korta filmer på ämnen som vi sedan diskuterar. I dag diskuterade vi vad det innebär att flytta till ett korttidsboende eller ett särskilt boende och våndan kring det, tillägger Anna Helkama-Rågård.

Så blir det en fortsättning till våren?

— Ja, till våren blir det en ny omgång. Denna grupp kommer att fortsätta och sedan startar vi upp ytterligare en grupp. Så då kör vi två parallella grupper samtidigt, säger Anna.

Fakta: Anhörigstödet

Att hjälpa, stötta eller vårda en familjemedlem, vän eller granne på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan bitvis vara tungt och ibland känns ensamt.

Anhörigstödet i Svalövs kommun finns för att stärka dig som anhörig genom att erbjuda en plattform för gemenskap, kunskap och för olika sociala och hälsofrämjande aktiviteter. Vi finns här för dig om du behöver prata, få råd eller information. Vi har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att komma till oss.

Vid frågor, kontakta gärna anhörigstödet på:

Tel: 0418-47 54 65
E-post: anhorig@svalov.se.

Text och foto: Daniel Henriksson.

Relaterade nyheter från verksamheten Omsorg & stöd