Ansök om hemvård

Undersköterska hjälper en brukare i hemmet.

Foto: Mostphotos.

Om du behöver hjälp och stöd att klara dig själv i hemmet kan du få det av kommunen genom att ansöka om hjälp och stöd av hemvården.

Målet med insatserna är att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt eget hem så länge som möjligt. Du kan till exempel få hjälp med att:

  • handla mat och dagligvaror,
  • duscha och klä på dig,
  • tvätt och städa i hemmet.

Hur går en ansökan om hemvård till?

Du kan själv eller med hjälp av anhörig eller god man/förvaltare ansöka om hemvård.

Du kan ansöka via vår e-tjänst, med vår ansökningsblankett eller genom att kontakta en biståndshandläggare.

Har du frågor och funderingar eller behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta vår myndighetsenhet.

Myndighetsenheten
Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag, kl. 08.30-10.00 samt onsdagar, kl. 13.00-15.00.
Telefon: 0418-47 51 16
E-post

Vad händer när jag ansökt?

Efter att vi fått in din ansökan kommer en biståndshandläggare att ta kontakt med dig inom kort. Oftast bokar biståndshandläggaren in ett hembesök hemma hos dig.

Vid hembesöket får du gärna ha en närstående med dig. Under hembesöket pratar ni om vad det är som svårt för dig i din vardag. Har du svårt för att själv framföra dina behov får du gärna ta hjälp av en närstående.

Efter hembesöket sammanställer biståndshandläggaren din ansökan. Vid behov kan biståndshandläggaren be dig om ett läkarintyg eller en bedömning av en arbetsterapeut.

Biståndshandläggaren fattar sedan ett beslut enligt socialtjänstlagen om vilka insatser du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig med posten.

När får jag besked?

Handläggningstiden varierar beroende på vad du ansöker om för stöd och hjälp.

Större utredningar där biståndshandläggaren behöver invänta ett läkarintyg eller andra bedömningar kan förlänga handläggningstiden. Biståndshandläggaren arbetar dock skyndsamt för att du ska få ett besked så fort som möjligt.

Vad händer när jag beviljats hjälp?

Efter att biståndshandläggaren beviljat dig stöd och hjälp skickas en beställning till utföraren. Det vill säga det hemvårdsområde som du tillhör. Därefter kontaktar hemvården dig för att börja planera din hjälp.

Vad kostar hjälpen?

I Svalövs kommun erbjuds en rad tjänster och insatser som vi tar ut en omsorgsavgift för.

Information om tjänster, insatser och avgifter för vård och omsorg.