Ansök om särskilt boende

Kvinnor sitter runt ett bord och fikar.

Foto: Mostphotos.

Särskilt boende i form av äldreboende är för dig som inte längre kan få dina behov av trygghet, omvårdnad och tillsyn tillgodosedda i din egen bostad.

För att bo på ett äldreboende krävs det att du har ett stort behov av omvårdnad och service som inte längre kan tillgodoses av hemvården i ditt vanliga boende.

I Svalövs kommun har vi följande former av särskilt boende:

  • Äldreboende.
  • Växelvård, där du växlelvis bor hemma och på kortidsboende.

Hur går en ansökan om särskilt boende till?

Du kan själv eller med hjälp av anhörig eller god man/förvaltare ansöka om hemvård.

Du kan ansöka via vår e-tjänst, med vår ansökningsblankett eller genom att kontakta en biståndshandläggare.

Har du frågor och funderingar eller behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta vår myndighetsenhet.

Myndighetsenheten
Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag, kl. 08.30-10.00 samt onsdagar, kl. 13.00-15.00.
Telefon: 0418-47 51 16
E-post

Vad händer när jag ansökt?

Efter att vi fått in din ansökan kommer en biståndshandläggare att ta kontakt med dig inom kort. Oftast bokar biståndshandläggaren in ett hembesök hemma hos dig.

Vid hembesöket får du gärna ha en närstående med dig. Under hembesöket pratar ni om vad det är som svårt för dig i din vardag. Har du svårt för att själv framföra dina behov får du gärna ta hjälp av en närstående.

Efter hembesöket sammanställer biståndshandläggaren din ansökan. Vid behov kan biståndshandläggaren be dig om ett läkarintyg eller en bedömning av en arbetsterapeut.

Biståndshandläggaren fattar sedan ett beslut enligt socialtjänstlagen om du har rätt till särskilt boende. Beslutet skickas hem till dig med posten eller som ett rekommenderat brev som du eller ett ombud får hämta ut hos ditt närliggande postombud.

När får jag besked?

Handläggningstiden varierar beroende på vad du ansöker om.

Större utredningar där biståndshandläggaren behöver invänta ett läkarintyg eller andra bedömningar kan förlänga handläggningstiden. Biståndshandläggaren arbetar dock skyndsamt för att du ska få ett besked så fort som möjligt.

Vad händer när jag beviljats hjälp?

Om du blivit beviljad ett äldreboende placeras du i kö. Du kan lämna önskemål om var du vill bo men det är inte säkert att det finns plats där du önskar.

När det är din tur och när det finns en ledig lägenhet på någon av Svalöv kommuns tre äldreboenden kommer du att erbjudas denna lägenhet. Du får då möjlighet att titta på lägenheten och planera för din inflyttning.

Om du har en make/maka som du vill ska flytta med dig in på äldreboendet kan du ansöka om detta. Läs mer om hur du ansöker om medboende.

Får jag byta boende efter att jag flyttat in?

Om du önskar byta boende efter att du flyttat in går detta naturligtvis bra.

Önskar du byta boende kontaktar du biståndshandläggaren och framför ditt önskemål. Du ansvarar själv för flytten och eventuella kostnader som skulle uppstå i samband med din flytt.

Vad händer om jag tackar nej till erbjudit boende ?

Väljer du att tacka nej till ditt erbjudande kommer en biståndshandläggare kontakta dig för att följa upp ditt beslut om särskilt boende.

Kanske har din situation förändrats och ditt behov av ett särskilt boende är inte längre lika stort. Vid dessa tillfällen kommer din biståndshandläggare att prata med dig om dina möjligheter.

Vad händer om jag inte blir beviljad hjälp?

Om biståndshandläggare kommer fram till att du inte har rätt till ett särskilt boende kommer du meddelas detta skriftligen.

Detta är ett beslut som du har möjlighet att överklaga. Information om hur du överklagar bifogas i ditt beslut.

Har du frågor och funderingar eller behöver hjälp med din överklagan är du välkommen att kontakta vår myndighetsenhet.

Myndighetsenheten
Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag, kl. 08.30-10.00 samt onsdagar, kl. 13.00-15.00.
Telefon: 0418-47 51 16
E-post

Vad kostar det att bo på särskilt boende?

I Svalövs kommun erbjuds en rad tjänster och insatser som kommunen tar ut en omsorgsavgift för. Du kan läsa mer om detta här Öppnas i nytt fönster..

Du som flyttar in på särskilt boende kan ansöka om jämkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för dubblaboendekostnader vid inflyttning till särskilt boende.