Ansökan om medboende

Ett äldre par som ser varandra i ögonen.

Foto: Mostphotos.

Medboende kallas du som flyttar med din partner till ett särskilt boende utan att själv ha ett behov av den omsorg ett särskilt boende erbjuder.

Att få flytta med sin partner är en rättighet som är inskriven i Socialtjänstlagen för att säkra att äldre som bott tillsammans under lång tid ska kunna fortsätta att göra detta även när det bara är den en apartner som har behov av särskilt boende.

Vem har rätt till medboende?

För att kunna ansöka om medboende när ens partner har beviljats plats på ett särskilt boende måst två kriterier uppfyllas:

  1. Paret är makar eller sambor och har bott tillsammans varaktigt.
  2. Båda makarna/samborna vill bo tillsammans i det särskilda boendet. Viljan att bo tillsammans måste alltid vara ett frivilligt val. Om endast den ena maken/sambon vill kan kommunen inte bifalla ansökan.

 

Hur ansöker man om medboende?

Det är i första hand den som har behov av att flytta till ett särskilt boende som ansöker om att den vill ha en medboende. Den som redan bor i ett äldreboende och vill att maken/makan/sambon ska flytta dit kan när som helst ansöka om medboende. Det går att överklaga ett avslagsbeslut om medboende.

Är det möjligt att "provbo" som medboende?

Vi rekommenderar att du som medboende gör en noggrann övervägning innan du definitivt beslutar dig för att flytta med din partner till ett särskilt boende, eftersom detta kan betyda att du får avveckla ditt nuvarande boende.

Innan du bestämmer dig definitiv finns möjligheten att provbo med din partner. Detta är en bra möjlighet då det kan vara svårt att förutse vad det innebär att flytta till en lägenhet på ett särkskilt boende.

Det är också ett bra alternativ om man vill behålla sin ordinarie bostad under tiden man provar att bo tillsammans. Viktigt att tänka på att att du betalar hyra för den lägenhet som du provbor i.

Vilken typ av bostad för medboende erbjuder kommunen?

Särskilt boend för äldre erbjuds på Åsgården i Kågeröd, Ängslyckan i Teckomatorp och på Solgården i Svalövs tätort.

Boendet ska motsvara skälig levnadsnivå

Det är inte angivet i lag eller föreskrifter hur medboendet ska vara utformat mer än att det ska motsvara en skälig levnadsnivå, att makar och sambor ska känna att de sammanbor och att det så långt som det är möjligt ska motsvara de önskemål som sökanden har. Den sökande kan alltså inte kräva att boendet ska vara utformat på ett visst sätt.

Lägenheter på särskilt boende varierar i storlek och ibland behöver den biståndsberättigade en särskild inriktning av stödet som erbjuds på ett särskilt boende. Då är det inte alltid möjlighet att bo tillsammans i den lägenhet som den biståndsberättigade har erbjudits.

Som medboende har man då möjlighet att få en egen lägenhet på samma boende som sin make/maka/partner. Man kan dock inte få en lägenhet på något annat boende än där den biståndsberättigade make/maka/partner bor.

Om det råder brist på lägenheter eller lägenheter som är lämpade för parboende kan det hända att den som har behov av särskilt boende först får flytta in på boende utan sin partner. Så snart en lämplig lösning finns tillgänglig för paret så kan den medboende flytta in.

Hur fungerar hyresavtal vid medboende?

Om ni bor i samma lägenhet

Om ni som par har behov av att bo tillsammans i en lägenhet tecknas ett hyreskontrakt som skrivs på av den som har behov av boende. Till avtalet hör en bilaga som den medboende ska skriva under. Av bilagan framgår att den medboendes besittningsrätt upphör om partnern avlider.

Om ni bor i varsin lägenhet på särskilt boende

Om ni som par har behov av att bo i varsin lägenhet med närhet till varandra tecknas två kontrakt, där den medboende får skriva under ett eget kontrakt med villkorsbilaga där det framgår att den medboendes besittningsrätt upphör om partnern avlider. Läs mer under ”Vad händer om medboendet upphör.

Viktigt att tänka på är att du som är medboende inte har möjlighet att söka jämkning av dubbla boendekostnader.

Vad gäller för den medboende?

Du som medboende har inte rätt till stöd eller insatser i det särskilda boendet. Utgångspunkten är att du klarar dig på egen hand på samma sätt som om du skulle bo i ett eget boende. Du städar själv din lägenhet och får möjlighet att efter överenskommelse nyttja tvättstugan på boendet. Vi kommer inte att dokumentera något om dig som medboende om du inte har några insatser på boendet.

Om du som medboende har haft hemtjänstinsatser och/eller trygghetslarm i hemmet så kan dessa komma att kvarstå, om du fortfarande har behov av dem på boendet.

Om du får behov av stöd och hjälp när du har flyttat in på boendet så kan du ansöka om bistånd i form av hemtjänstinsatser hos biståndshandläggaren för att få hjälp med detta. Insatserna utförs av personalen på boendet. Detta gäller även vid beslut om trygghetslarm.

Om du som medboende önskar beslut om särskilt boende för egen del kan du ansöka om detta hos biståndshandläggaren. Om du sedan får din ansökan beviljad tecknas också ett nytt hyreskontrakt.

Biståndshandläggaren fattar beslut om alla former av bistånd och avgift tas ut enligt gällande taxa.

Läs mer om avgifter inom vård och omsorg. Öppnas i nytt fönster.

Vad gäller vid hälso- och sjukvårdsinsatser?

Om du som medboende redan har kommunal hälso- och sjukvård i samband med inflyttningen till äldreboendet fortgår insatsen oavsett boendeform.

Om du får behov av hälso- och sjukvårdsinsatser efter inflyttning hänvisas du i första hand till primärvårdens vårdcentraler. Kostnader för läkarvård och mediciner bekostas av dig själv. Du kan också efter kontakt med vårdcentralen eller sjukhus få en bedömning av kommunens sjuksköterskor om behov för att skrivas in i hemsjukvården föreligger. Om behov av hemsjukvården bedöms föreligga så kommer du att i största mån få hjälpen av kommunens sjuksköterska.

Måltidsabonnemang

Lägenheterna i de särskilda boendena är inte alltid utrustade så att du kan sköta matlagning på egen hand i lägenheten. Därför blir du som medboende debiterad för samma måltidsabonnemang som övriga boende på enheten. Som medboende står du själv för kostnaden av maten.

Vad händer om medboendet upphör

Rätten till medboende gäller så länge båda parterna lever och bor tillsammans på boendet. Om den som beviljats boendet avlider eller flyttar ut har du som medboende inte rätt att bo kvar i det särskilda boendet. Det är bara den som har behov av särskilt boende som har möjlighet att bo där. Du förväntas därför att aktivt söka annan bostad så att utflyttning kan ske innan uppsägningstiden upphör.

Uppsägningstiden är något som avtalas tillsammans med ansvarig enhetschef för det särskilda boendet i samband med inflyttningen till boendet.