Röstånga - Midgårds skola

Foto på Midgårds skola i Röstånga.

Midgårds skola ligger i natursköna Röstånga och är en F-6 skola med 186 elever.

Skolan är utrustad med moderna salar och vi har en helt fantastisk utemiljö som bjuder in till många trevliga aktiviteter. Vi har en elevhälsa som både rymmer specialpedagoger med inriktning språkutveckling och speciallärare med inriktning matematik.

I skolans lokaler finns också vårt fritidshem där ungefär 130 av eleverna går. Ortens bibliotek är också beläget på skolan.

Så här arbetar vi

Skolan arbetar aktivt med en lösningsinriktad pedagogik, LINA, som i sin grund uppmuntrar olikheter och ser skillnader mellan människors sätt att tänka som en positiv och stark kraft. I pedagogiken ingår olika tekniker där pedagogerna tränar eleverna att tillsammans finna kreativa lösningar på eventuella problem eller konflikter.

Eleverna på Midgård är fördelade på åtta klasser i åk F-6. Elevernas hemklassrum är utrustade med ljudutjämningssystem.

Vår lösningsinriktade pedagogik ger oss också redskap för pedagogerna att skapa ett inre kvalitetsarbete i syfte att ständigt förbättras och utvecklas som pedagoger.

Skolan har en utvecklingsgrupp som för fram, diskuterar och stämmer av viktiga frågor inför beslut. Utvecklingsgruppen driver och genomför det pedagogiska utvecklings- och kvalitetsarbetet. Två av pedagogerna på Midgård är också förstelärare.

Elevhälsa

Rektorn leder skolans elevhälso- och likabehandlingsarbete via ett elevhälsoteam och ett trygghets-, värdegrunds- och trivselteam (TVT-team).

Vårt elevhälsoteam

 • Anna Larsson, rektor
 • Annika Andersson, specialpedagog
 • Karin Welin Kjellman, specialpedagog
 • Lisette Åkesson, skolpsykolog
 • Skolsköterska
 • Lovisa Feldstedt, kurator
 • Julia Rubér, logoped

Vårt TVT-team

 • Anna Larsson, rektor
 • Annika Andersson, specialpedagog
 • Karin Welin Kjellman, specialpedagog
 • Bia Franzén, fritids- & resurslärare
 • Marina Fihnn, fritidspedagog

Sjuk- & frånvaroanmälan

Frånvaro
När elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska målsman anmäla detta i skolplattformen Edlevo. Sjukanmälan ska göras senast klockan 07.30 varje dag som eleven är frånvarande.

Läs mer om Edlevo här. Öppnas i nytt fönster.

Ledighet
Utifrån Skollagen (SL 7 kap 18§) är vår hållning att inte bevilja elever ledighet för semester. Vill man ansöka om ledighet för sitt barn av andra skäl ska man göra så, men man bör då noggrant motivera ledigheten. Ansökan görs via skolplattformen Edlevo.

Rektor beviljar/avslår ledigheten. Det är förälderns/vårdnadshavarens ansvar att se till att den sökta ledigheten inte påverkar möjligheten att uppnå uppställda mål.

Kontakta oss

Besöksadress
Midgårds skola
Billingevägen 26
268 68 Röstånga
E-post

Rektor
Anna Larsson
0435-78 10 01
E-post

Administratör skola, förskola & fritidshem
Linda Nilsson
0435-78 10 02
E-post

Skolköket
0435-78 10 09
0709-47 54 19

Fritidshem
Avdelning Brage: 0709-45 10 48
Avdelning Dvalin: 0709-45 10 03
Avdelning Idun: 0709-45 10 79

Skolbibliotek
0435-78 10 54
E-post

Vill du boka lokal på Midgårds skola?

Om du vill boka lokal på Midgård skola, vänligen ring:
0435-78 10 02