Svalövs kommun

Vuxenutbildning

Mediateket

UPPROPSTIDER

Upprop för vuxenstudier gymnasiekurser: 12/8 kl.09.00.
Upprop för vård och omsorg: 17/8 kl. 10.00

KOMVUX

Välkommen till vuxenutbildningen i Svalöv. Våra kurser och utbildningar är studiemedelsberättigade och kostnadsfria.

Vuxenutbildningen i Svalöv arbetar nära övriga vuxenutbildningar som ingår i Familjen Helsingborg. Det innebär att vi har gemensamma yrkes- och lärlingsutbildningar som är öppna att söka för invånarna i samtliga kommuner.

Oavsett var du vill studera, söker du alltid din utbildning via din hemkommun.

Studier på komvux jämställs med ett arbete, vilket innebär att du ska närvara på lektionspassen och meddela när du får förhinder. Oavsett om du läser på plats eller på distans så ska du vara aktiv i dina studier, jobba kontinuerligt med arbetsuppgifterna och ha löpande kontakt med de lärare du har.

Studier på plats innebär att du deltar i lärarledda lektionspass på skolan, det handlar vanligtvis om 1 tillfälle i veckan per kurs. På detta lektionspass är det obligatorisk närvaro som gäller. Skulle du vara sjuk eller få förhinder ska du kontakta din lärare i förväg.

Studier på distans innebär att du har digital kontakt med dina lärare via vår lärplattform, men du har även möjlighet att få handledning på skolan. Vissa moment i kurserna kommer att utföras på skolan, t.ex. prov eller laborationer. Dessa pass genomförs under dagtid och är obligatoriska för att du ska bli godkänd i kursen. Hur många tillfällen som är obligatoriska på skolan varierar mellan olika kurser. Skulle du vara sjuk eller få förhinder så ska du även i detta fall kontakta din lärare i förväg.

Vid avsaknad av, närvaro på lektionspassen eller aktivitet i den digitala lärplattformen, utan godkänd anledning som meddelats läraren, kommer du att skrivas ut efter tre veckor.
(Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Kap 6. Betygsrätt för vuxenutbildning, Särskilda bestämmelser §18. och Kap 7. Övriga bestämmelser, Avbrott §1)

Se flikarna till vänster för Yrkesvux och Vuxlärling!

Studiestöd och studietakt
Som vuxenstuderande är studiestöd och studietakt viktigt.
Vår studie- och yrkesvägledare Lotta Jansson kan svara på frågor gällande kursutbud och vår skoladministratör Åsa Persson kan svara på frågor gällande CSN.

Grundläggande nivå
För dig som saknar kunskaper från grundskolan går det att läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap på grundläggande nivå.

Gymnasial nivå
Har du inte en fullständig gymnasieexamen kan du komplettera med de kurser du behöver för att slutföra denna, men du kan också välja att läsa enstaka kurser.

Det går fortfarande att läsa till ett slutbetyg t.o.m. juni 2021.
Har du redan godkänt betyg i en kurs kan du inte läsa kursen igen.

Kursstarter läsår 20/21
Augusti 16 sista ansökningsdag 2/8
Oktober 11 sista ansökningsdag 27/9
Januari 10 sista ansökningsdag 3/12
Mars 21 sista ansökningsdag 11/3

Du kommer att få ett antagningsbesked med information om kursstart mm.

Prövning
Enligt skolverket har man rätt att göra en prövning i en kurs för att få ett godkänt betyg.

För att göra en prövning krävs att man fyller i en ansökan på skolan, särskild blankett gäller för prövning. Kontaktat skolan så att du får information om vad du behöver studera och om vilket datum prövningen kommer att genomföras.

Svalöfs Gymnasium har rätt att ta ut en avgift om högst 500 kronor av den som vill genomföra en prövning. Summan ska vara betald innan prövningen genomförs och kvittot visas upp för läraren vilken eleven genomför prövningen hos.

Prövningstillfällen HT-21
Period 1: 6/9 - 8/10 sista ansökningsdag 27/8
Period 2: 15/11 - 17/12 sista ansökningsdag 5/11

Handledningstider för våra vuxelever!

Alla våra elever, oavsett om de studerar på plats eller på distans, har möjlighet att komma till vårt mediatek och få hjälp av våra lärare. Under dessa pass kan du även få hjälp med inloggning till de system/program som du behöver ha tillgång till och att ansöka om att genomföra en prövning (se nedan).

Handledningstider under läsåret 21/22:
Kommer till hösten.

Publicerad: 2021-09-09

Sidansvarig: Viktoria Lind

Kontakt

Bitr.rektor
Rebecca Ljung Andersen
0721-787 102
epost

Arbetslagsledare Gy
Aristoula Cromlidou
0721-787 150
epost

Arbetslagsledare SFI/GRUND
Marie Eriksson
0721-787 117
epost

Arbetslagsledare VOC
Annika Larsson
0721-787 265
epost

SYV VOC/Yrkesutbildning
Lotta Jansson
0721-787 106
e-post

SYV GY/GRUND/SFI
Marie Eriksson
0721-787 117
epost

Skoladministratör VUX/SFI
Åsa Persson
0721-787 116
e-post 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun