Artikeln publicerades 7 december 2023

Förbättrad tillgänglighet och service vid ansökan om biståndsinsatser

Förstora bilden

Genom förbättrad information och nya webbsidor får allmänheten tydligare svar på vilka insatsstöd kommunen erbjuder och hur man ansöker om dessa. Även nya e-tjänster för ansökan ger ökad service och tillgänglighet.

I Svalövs kommun är det Myndighetsenheten som hanterar och handlägger ansökningar enligt socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Tydligare information för ökad service

Ambitionen med de nya webbsidorna är att de ska vara mer informativa och lättbegripliga. Målet är även att man ska kunna vara mer delaktig i biståndsprocessen och att verksamhetens e-tjänster ska göra det mer tillgängligt och flexibelt vid en ansökan.

— Allmänheten ska inte vara lika beroende av våra telefontider för att komma i kontakt med oss för att få svar på de vanligaste frågorna som omger olika biståndsinsatser. Målet är också att detta ska frigöra mer tid för biståndshandläggarna att arbeta med utredningar, som är vårt huvuduppdrag, säger myndighetsenhetens chef Susan Bångdahl.

Susan berättar att de tagit inspiration från andra kommuner, framför allt grannkommunerna i området:

— Det kan ju vara så att man bor i en kommun men hjälper en anhörig som bor i annan kommun. Då kan det kännas tryggt och enkelt om innehåll och struktur är snarlikt när man söker information eller gör en ansökan hos oss på myndighetsenheten.

Ett förbättringsarbete som alltid pågår

Under hösten har Susan och medarbetarna på myndighetsenheten arbetat med att förbättra verksamhetens information och struktur på webben samt ta fram nya e-tjänster.

— Det är verkligen ett teamarbete där vi tillsammans tittat på vad vi kan göra bättre för att följa lagens intention om vår skyldighet att ge service och information till kommunmedborgarna.

Arbetet ligger också i linje med kommunens övergripande mål där brukaren ska ha en ökad självständighet utifrån digital teknik.

— Här är relevant information på webben en del. En annan del är att göra det mer flexibelt att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, via våra e-tjänster. Detta är så klart ett arbete som aldrig blir färdigt utan det behöver alltid underhållas och uppdateras, så vi tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar, säger Susan Bångdahl.

Myndighetsenheten

Det är Myndighetsenheten i Svalövs kommun som handlägger och hanterar ärenden om insatser, enligt LSS och socialtjänstlagen, inom området omsorg och socialt stöd. Flera av insatserna behovsprövas, vilket innebär att man behöver ansöka om önskad insats.

Svalövs kommuns webb: Ansökan om stöd Öppnas i nytt fönster.
E-tjänster: Svalövs kommuns e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta myndighetsenheten

E-post

Mottagningstelefon:
Måndag, tisdag, torsdag & fredag: kl. 08.30-15.00.
Onsdagar: kl. 13.00-15.00.
Telefonnummer: 0418-47 51 16.

Text och grafik: Daniel Henriksson.

Relaterade nyheter från verksamheten Omsorg & stöd