Ärenden för aktförvaring

Svalövs kommun aktförvarar handlingar i vissa ärenden. Dessa är fria för allmänheten att ta del av.

 I kommunhusets reception finns handlingar att ta del av på plats eller om så önskas få kopior på handlingar.

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta kansliet på:
0418-47 50 00
E-post

Ärenden för aktförvaring just nu

  • Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft - Samråd.
  • Tillståndsansökan för vattendom i Stenestad, Mål nr M-2633-21
  • Överklagande gällande tillstånd enligt miljöbanken till avloppsrensningsanläggning samt överklagande av Länsstyrelsen i Skåne, dnr 551-17014-2018, fastigheten Felestad 22
Skriv tabellbeskrivning här