EU-val 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet, så kallat EU-val eller Europaval. Då väljer medborgarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Praktisk information om EU-valet 9 juni 2024

Här finns bland annat information om var och när du kan rösta i Svalövs kommun, samt kontaktuppgifter till valmyndigheten och kommunens valnämnd.

När kan jag rösta?

På valdagen den 9 juni är vallokalerna öppna mellan kl. 08.00 – 21.00.
Du kan förtidsrösta från den 22 maj fram till och med valdagen den 9 juni 2024.

I Svalövs kommun är det minst en förtidsröstningslokal öppen under hela perioden (22 maj – 9 juni).

Vem får rösta?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

På valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller om du är:

 • Svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land
 • EU-medborgare och folkbokförd i Sverige
 • EU-medborgare som vill lämna den svenska röstlängden
 • För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder.

Mer information finns på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., rubriken ”Val till Europaparlamentet”.

Röstkort

Röstkortet innehåller information om vilka val du har rösträtt i, och vilken vallokal du tillhör.

Alla som har rösträtt får ett röstkort med posten. Om du har anmält en särskild postadress hos Skatteverket skickas ditt röstkort dit, annars till din folkbokföringsadress.

Du ska få ditt röstkort senast 22 maj.

När behöver jag mitt röstkort
Du behöver ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Om du röstar på valdagen i din vallokal behöver du inte ha med dig ditt röstkort, men det är praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Nytt röstkort
Om du till exempel saknar folkbokföringsadress eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett så kallat dubblettröstkort.

I Svalövs kommun har samtliga förtidsröstningslokaler möjlighet att skriva ut ett dubblettröstkort till dig.

För att få ett dubblettröstkort kontaktar du kommunens valkansli på val@svalov.se. Du kan också kontakta Valupplysningen på telefon 020-825 825 eller beställa dubblettröstkort via formulär på valmyndighetens webbplats: val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skyddade personuppgifter
Den som har skyddade personuppgifter ska kontakta Länsstyrelsen för att beställa dubblettröstkort.

Epost: skane@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 10 00

Rösta på valdagen

På valdagen 9 juni kan du rösta i din vallokal eller i en lokal för förtidsröstning.

På ditt röstkort står det vilket valdistrikt du tillhör och adressen till din vallokal, samt lokalens öppettider. Vallokalerna i Svalövs kommun har öppet kl. 08.00-21.00.

Du behöver kunna identifiera dig
Du behöver ha med dig giltig ID-handling när du röstar. Om du inte har någon giltig ID-handling kan en annan person som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin ID-handling.

Det är inget krav att ta med sig sitt röstkort när du röstar i din vallokal, men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Förtidsrösta på valdagen
På valdagen 9 juni kan du förtidsrösta i Tågarps församlingshem, kl. 11.00-15.00 eller Heleneborgshallen i Svalöv, sal A1, kl. 08.00-21.00.

Var och när kan jag rösta på valdagen
Nedan listas adress och öppettider till samtliga vallokaler i Svalövs kommun:

Valdistrikt

Vallokal

Adress

Öppettider

Svalöv Västra

Heleneborgshallen sal A1

Skolgatan 16, 268 31 Svalöv

08.00-21.00

Svalöv Östra

Heleneborgshallen sal A2

Skolgatan 16, 268 31 Svalöv

08.00-21.00

Svalöv Norra

Heleneborgshallen sal B och C

Skolgatan 16, 268 31 Svalöv

08.00-21.00

Teckomatorp Norra

Teckomatorps församlingshem

Föreningsgatan 2, 268 71 Teckomatorp

08.00-21.00

Teckomatorp Södra

Parkskolan

Västergatan 36, 268 72 Teckomatorp

08.00-21.00

Billeberga-Tågarp

Idrottshallen Billeshögsskolan

Billeshögsvägen 2, 268 73 Billeberga

08.00-21.00

Kågeröd-Stenestad

Kågerödslund

Lundastigen, 268 77 Kågeröd

08.00-21.00

Röstånga-Konga-Ask

Midgårds skola, matsalen

Billingevägen 26, 260 24 Röstånga

08.00-21.00

* På valdagen 9 juni kan du förtidsrösta i Tågarps församlingshem, kl. 11.00-15.00 eller Heleneborgshallen i Svalöv, sal A1, kl. 08.00-21.00.

Förtidsrösta 22 maj - 9 juni

I EU-valet kan du förtidsrösta i hela Sverige från 22 maj till och med 9 juni 2024. Under perioden är det minst en förtidsröstningslokal öppen varje dag i Svalövs kommun. Var och när du kan förtidsrösta i kommunen framgår av schemat nedan.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?
Ta med dig giltig legitimation och ditt röstkort när du ska förtidsrösta. Om du inte har någon giltig ID-handling kan en annan person intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin ID-handling.

Om du inte har ditt röstkort kan röstmottagarna i förtidsröstningslokalen skriva ut ett dubblettröstkort på plats till dig.

Förtidsrösta på valdagen
På valdagen 9 juni kan du förtidsrösta i Tågarps församlingshem, kl. 11.00-15.00 eller Heleneborgshallen i Svalöv, sal A1, kl. 08.00-21.00.

Den som vill förtidsrösta ska ha med sig sitt röstkort och giltig legitimation. Om du saknar röstkort kan röstmottagarna i förtidsröstningslokalen skriva ut ett dubblettröstkort på plats till dig.

Nedan ser du förtidsröstningslokalernas öppettider i Svalövs kommun.

Svalöv, Kommunhuset, Herrevadsgatan 10

22/5

23/5

24/5

25/5

26/5

29/5

30/5

11.00-19.00

11.00-19.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-19.00

11.00-19.00

31/5

1/6

2/6

5/6

6/6

7/6

8/6

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-19.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

Svalöv, Fridhems folkhögskola, Rönnebergavägen 10 (Aulan)

27/5

28/5

3/6

4/6

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

Teckomatorp, Församlingshem, Föreningsgatan 2

26/5

27/5

1/6

2/6

3/6

8/6

11.00-15.00

15.00-19.00

11.00-15.00

11.00-15.00

15.00-19.00

11.00-15.00

Billeberga, Bibliotek, Billeshögsvägen 2

25/5

26/5

27/5

1/6

2/6

3/6

11.30-15.30

11.30-15.30

15.00-19.00

11.30-15.30

11.30-15.30

15.00-19.00

Tågarp, Församlingshem, Annerogatan 7

26/5

27/5

1/6

2/6

5/6

8/6

9/6

11.30-15.30

15.30-19.30

11.45-15.45

11.30-15.30

15.00-19.00

11.30-15.30

11.00-15.00

Kågeröd, Kågerödslund, Lundastigen

26/5

27/5

1/6

2/6

5/6

8/6

12.00-16.00

15.45-19.45

12.00-16.00

12.00-16.00

15.30-19.30

11.30-15.30

Röstånga, Turistinformation, Nackarpsdalsvägen 4
26/5

27/5

1/6

2/6

3/6

4/6

12.30-16.30

16.00-20.00

12.30-16.30

12.30-16.30

15.30-19.30

15.00-19.00

Svalöv, Heleneborgshallen, Sal A1, Skolgatan 16

9/6

08.00-21.00

Alternativa sätt att rösta

Om du på grund av sjukdom, ålder, eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta med bud eller ambulerande röstmottagare.

Rösta med bud
Att rösta med bud innebär att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. För att rösta med bud behöver du: ett bud, ett vittne och särskilt budröstningsmaterial.

Det är möjligt att hämta material för budröstning i samtliga förtidsröstningslokaler och vallokaler och i kommunhusets reception. Du kan också beställa budröstningsmaterial genom att kontakta valkansliet eller via valmyndighetens hemsida: www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan också rösta med bud om du: bor eller vistas vid en lantbrevlinje, då kan du budrösta med hjälp av lantbrevbäraren; eller är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

När kan jag budrösta
Du kan göra i ordning din röst tidigast 16 maj 2024 och budet kan lämna din röst först när förtidsröstningen öppnar 22 maj 2024.

Frågor om budröstning
Har du frågor om att rösta med bud? Kontakta kommunens valkansli val@svalov.se, besök www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring Valupplysningen på telefon 020-825 825.

Ambulerande röstmottagare
Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Svalövs kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning innebär att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Ambulerande röstmottagare har med sig valsedlar för följande partier: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Värdigt liv (tidigare Feministiskt initiativ, och blanka valsedlar.

Har du frågor om ambulerande röstmottagning? Kontakta kommunens valkansli val@svalov.se, besök www.val.se Länk till annan webbplats. eller ring Valupplysningen på telefon 020-825 825.

Boka ambulerande röstmottagning
Kontakta valkansliet val@svalov.se för att boka ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare kan bokas till följande tillfällen:

 • 23 maj 2024, kl. 11.00-14.00
 • 27 maj 2024, kl. 11.00-14.00
 • 3 juni 2024, kl. 11.00-14.00
 • 4 juni 2024, kl. 11.00-14.00
 • Valdagen 9 juni 2024, kl. 10.00-16.00*

* Bokning av ambulerande röstmottagare på valdagen 9 juni ska ske senast 9 juni kl. 12.00.

Hjälp vid röstning i lokal

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen eller röstningslokalen om du behöver det.

Hjälp i lokalen
Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan be om hjälp från röstmottagarna. Röstmottagare kan följa med dig bakom valskärmen. Du kan få hjälp med att till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat.

Röstmottagare har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Rösta från utlandet

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast på en ambassad eller konsulat.

Vill du brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast 25 april 2024. Du kan förtidsrösta från utlandet tidigast 16 maj 2024.

Har du frågor om att rösta från utlandet? Besök www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring Valmyndigheten på telefon:
020-825 825 eller från utlandet +46 (0) 771 270 999.

Valsedlarnas ordning i valställen

Varje valsedelstation är utrustad med ett valsedelställ.

I Kolumn 1, längst till vänster, finns blanka valsedlar samt valsedlar från de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet.

I Kolumn 1 placeras valsedlar från följande partier: Arbetarpartiet – socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna (f.d. Folkpartiet), Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Värdigt Liv (f.d. Feministiskt initiativ).

Valsedlarna placeras i bokstavsordning efter det namn som partierna anmält deltagande i. Blanka valsedlar placeras i sista raden.

I Kolumn 2 (mittenkolumnen) och framåt placera valsedlar från övriga partier som anmält deltagande. Valsedlarna placeras i bokstavsordning efter det namn respektive parti anmält deltagande i.

Om du behöver hjälp att hitta valsedeln för det parti du vill rösta på, kan du be om hjälp av röstmottagarna i lokalen.

Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut:

Kartvy över var Lantlyckan ligger i Svalövs kommun.

Valnämnden ansvarar för att det alltid finns blanka valsedlar samt valsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet.

Övriga partier ansvarar själva för att leverera till röstningslokalerna. Observera att det endast är röstmottagare i lokalen som får lägga ut valsedlar i valsedelställen (se 8 kap. 2 § vallagen).

För information gällande central distribution av valsedlar se rubriken ”Information till partier”.

Hur fungerar Sveriges valsystem?

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Valsystemet är decentraliserat och transparent och därmed robust.

Det svenska valsystemet är robust då det är:

 • Decentraliserat – både röstmottagningen och rösträkningen sker lokalt över hela landet och av olika ansvariga myndigheter.
 • Transparent – både röstmottagningen och rösträkningen är offentlig och alla som vill kan komma och se hur det går till. Alla valsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.

Vill du veta mer om det svenska valsystemet?
Läs mer på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter valet?

Efter slutfört val sker rösträkning i flera steg.

Rösträkning i vallokalen
Preliminär rösträkning sker i varje vallokal omedelbart efter att röstmottagningen avslutats. Då räknas alla röster som avlämnats i vallokalen samt alla förtidsröster som levrats från valnämnden till valdistriktet. Rösträkningen i vallokalen är offentlig och vallokalen är öppen för den som vill följa förrättningen.

Valnämndens rösträkning
De förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen räknas en första gång hos kommunerna. Det är främst brevröster och utlandsröster, samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen.

Denna räkning kallas för valnämndens preliminära rösträkning och genomförs på onsdagen efter valdagen. Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Slutlig rösträkning
När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen. Valnämnden ser till att rösterna så snart som möjligt transporteras till Länsstyrelsen. Hos Länsstyrelsen räknas alla röster en gång till under den slutliga rösträkningen.

Information om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen (EU)

EU är ett samarbete mellan 27 länder. EU:s historia börjar på 1950-talet och Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om. EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel att stifta lagar och bestämma om budgeten.

Vill du veta mer om vad EU gör och vad det innebär att vara EU-medborgare?
Läs mer på Riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Europaparlamentet

Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 705 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 21 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Vill du veta mer om Europaparlamentets befogenheter, organisation och arbete?
Läs mer på Europaparlamentets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på Riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet med det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra val. De ansvarar bland annat för valförberedelser, upprättar röstlängder och utfärdar röstkort.

valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det mer information om: rösträtt, röstkort, att rösta på valdagen, förtidsröstning, rösta från utlandet och att rösta med bud med mera.

Inför, under och efter val har valmyndigheten ett flertal kanaler där allmänheten kan ställa frågor och få information:

Valupplysningen

Valmyndighetens kontaktväg för allmänheten. Om du vill beställa material, nytt röstkort eller har frågor om var och hur du kan rösta kan du kontakta valupplysningen på telefonnummer 020-825 825.

Valmyndighetens frågeforum

Det är ett digitalt forum där allmänheten kan söka bland frågor och svar om val. Du kan också ställa egna frågor direkt till valmyndigheten.

Till frågeforument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Valmyndighetens sociala medier

Valmyndigheten på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Valmyndigheten på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages - Information på andra språk

Valmyndigheten has general information about when, where and how to vote in other languages than Swedish on their website val.se/otherlanguages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Valmyndigheten har sammanställt information om när, var och hur man kan rösta på andra språk: val.se/otherlanguages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information till partier

Distribution av valsedlar

Valnämnden i Svalövs kommun erbjuder central distribution av valsedlar till de partier som anmält deltagande i Europaparlamentsvalet 2024.

Partier som önskar få valsedlar distribuerade ska lämna dessa till kansliet, genom kommunhusets reception, Herrevadsgatan 10, 268 80 Svalöv.

Valsedlarna ska levereras i buntar om 500, 100 eller 50 valsedlar, senast 13 maj 2024.

De valsedlar som inkommer fördelas jämt mellan samtliga distrikt. Röstmottagare i respektive lokal kommer fylla på valsedlar så länge ett lager finns. Valnämnden ansvarar inte för att informera partier om behov av påfyllning av valsedlar i vallokalen. Valnämnden därtill inte ansvar för eventuella oförutsedda händelser som till exempel brand, översvämning eller stöld.

Central distribution av valsedlar är en service som kommunen erbjuder partierna. Det är tillåtet att som parti själv distribuera valsedlar direkt till respektive röstmottagningsställe. Men observera att det endast är röstmottagare i lokalen som får placera valsedlar i valsedelställen (se 8 kap. 2 § 2 st. vallagen).

Affischering i samband med val

Affichering och skyltning på kommunal mark
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot eller befinner sig på offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Se 9 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svalövs kommun Pdf, 20.7 MB, öppnas i nytt fönster. (KF 240129, § 8).

För att skyltning ska tillstånd begäras via Polismyndigheten. De platser (kommunal mark) som kan beviljas är där det inte skymmer sikt eller på annat sätt kan orsaka skada. Besök www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att göra en ansökan via deras E-tjänst eller hämta ansökningsblankett.

Period för affischering följer Länsstyrelsens period för affischering som är: 5 maj – 16 juni 2024.

Inom tätort bör skyltar ej vara större än 3x1 meter.

För mer information om regler och var skyltning får ske se dokumentet: Regler och kartunderlag för valskyltning i Svalövs kommun Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster..

Affischering och skyltning längs med allmänna vägar
Frågor gällande affischering längs med allmänna vägar hanteras av Länsstyrelsen i Skåne.

Länsstyrelsen Skåne har meddelat registrerade partier tillstånd att ha affischer uppsatta längs de allmänna vägarna i Skåne län i samband med val till Europaparlamentet. Tillståndet gäller utanför områden med detaljplan och avser tiden 5 maj16 juni 2024.

Läs mer i Länsstyrelsens beslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsens föreskrifter med hänsyn till trafiksäkerhet:

 • Valaffisch får inte sättas upp utmed motorväg, motortrafikled, mötesfri landsväg eller andra vägar eller gator med motsvarande standard och inte heller på bro över sådana vägar eller gator.
 • Valaffisch får inte placeras i kurva, korsning eller cirkulationsplats eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare eller så att de skymmer vägmärken.
 • Valaffisch ska placeras minst 75 meter från vägkorsning och cirkulationsplats, minst 50 meter från vägmärke och trafiksignal samt minst 5 meter från vägens kant, dock inte inom vägområdet.
 • Valaffisch får inte ges sådan utformning att den kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
 • Valaffischens storlek får inte överstiga 4 m².
 • Valaffisch ska ägnas sådan tillsyn att den inte vållar nedskräpning i naturen.
 • Valaffisch får inte sättas upp i strid med miljöbalken eller kulturmiljölagen (1998:950).
 • Valaffisch får inte sättas upp utan tillstånd från markägaren.
 • Före uppsättning ska samråd ske med väghållaren och polismyndigheten.
 • Valaffischer ska tas ned senast den 16 juni 2024.