Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i kommunen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen.

Vart fjärde år väljer Svalövs kommuns medborgare vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 35 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Svalövs kommun. Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Arbetet i kommunfullmäktige styrs av kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och av en arbetsordning Öppnas i nytt fönster..

Kommunfullmäktige fattar bland annat beslut om:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
  • Nämndernas organisation och verksamhet
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten

Kommunfullmäktige sammanträder sista måndagen i månaden klockan 18:30, med uppehåll för sommarmånaderna. Sammanträdena är offentliga och utlyses i dagspressen. Som kommuninvånare är du välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten i fullmäktigesalen i kommunhuset. Kallelser och protokoll finns att få i kommunens reception ungefär en vecka innan fullmäktigemötet. Du kan också ta del av både kallelser och handlingar i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du hittar kommunfullmäktiges sammanträdestider här.

Mandatfördelning 2022

Kommunfullmäktige har 35 ledamöter som väljs vart 4:e år. Platserna (mandat) i fullmäktige fördelas efter antalet röster som partierna fått i kommunalvalet.

Centerpartiet: 4
Kristdemokraterna: 2
Liberalerna: 2
Moderaterna: 4
Socialdemokraterna: 8
Sverigedemokraterna: 13
Vänsterpartiet: 2

Du hittar valresultatet till kommunfullmäktige i Svalövs kommun på Valmyndighetens webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunfullmäktiges presidium

Ingrid Ekström (SD), ordförande.
Sten Wendel (M), 1:e vice ordförande.
Kent Kronkvist (S), 2:e vice ordförande.

I kommunens förtroendemannaregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns kontaktuppgifter till kommunfullmäktiges ledamöter.