Sammanträdestider

Tider kan vara preliminära då ordföranden i respektive organ avgör inför varje preliminärbokat tillfälle om det finns behov av att genomföra ett sammanträde.

Kallelser till kommunens sammanträden skickas normalt en vecka innan utsatt datum. Du kan ta del av både kallelser och handlingar i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunfullmäktige 2024

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 följande datum:

 • 29 januari,
 • 26 februari,
 • 25 mars,
 • 29 april,
 • 27 maj,
 • 17 juni,
 • 26 augusti,
 • 30 september,
 • 21 oktober,
 • 28 oktober (budget)
 • 25 november
 • 16 december.

Mötena är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen 2024

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 15 januari,
 • 12 februari,
 • 11 mars,
 • 8 april,
 • 13 maj,
 • 3 juni,
 • 12 augusti,
 • 16 september,
 • 7 oktober,
 • 11 november,
 • 2 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 23 januari,
 • 20 februari,
 • 19 mars,
 • 23 april,
 • 21 maj,
 • 23 juli,
 • 27 augusti,
 • 24 september,
 • 15 oktober,
 • 12 november,
 • 10 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Bildningsnämnden 2024

Bildningsnämnden sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 16 januari,
 • 13 februari,
 • 12 mars,
 • 16 april,
 • 14 maj,
 • 18 juni,
 • 13 augusti,
 • 24 september,
 • 22 oktober,
 • 19 november.
 • 17 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämnden 2024

Myndighetsnämnden sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 22 januari,
 • 19 februari,
 • 18 mars,
 • 22 april,
 • 20 maj ,
 • 17 juni,
 • 22 juli,
 • 19 augusti,
 • 17 september,
 • 16 oktober,
 • 11 november,
 • 9 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Rådet för funktionshindrade och pensionärer 2024

Samhällsbyggnadsnämnden 2024

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 13.00 följande datum:

 • 17 januari,
 • 14 februari,
 • 13 mars,
 • 17 april,
 • 15 maj,
 • 19 juni,
 • 14 augusti,
 • 11 september,
 • 9 oktober,
 • 6 november,
 • 4 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden 2024

Socialnämnden sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 25 januari,
 • 29 februari,
 • 21 mars,
 • 25 april,
 • 30 maj,
 • 20 juni,
 • 29 augusti,
 • 26 september,
 • 24 oktober,
 • 21 november,
 • 19 december

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Socialnämndens individ- och familjeutskott 2024

Socialnämndens individ- och familjeutstkott sammanträder klockan 11.00 följande datum:

 • 25 januari,
 • 29 februari,
 • 21 mars,
 • 25 april,
 • 30 maj,
 • 20 juni,
 • 25 juli
 • 29 augusti,
 • 26 september,
 • 24 oktober,
 • 21 november,
 • 19 december

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Ungdomsrådet 2024

Valnämnden 2024

Valnämnden sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 19 februari,
 • 19 mars,
 • 16 april,
 • 27 augusti

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Övriga styrelser

Revisionen 2024

Revisionen sammanträder klockan 09.00, om inte annat anges i kallelse, följande datum:

 • 23 januari,
 • 20 februari,
 • 19 mars,
 • 23 april,
 • 21 maj,
 • 11 juni,
 • 20 augusti,
 • 17 september,
 • 15 oktober,
 • 12 november,
 • 10 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.