Sammanträdestider

Tider kan vara preliminära då ordföranden i respektive organ avgör inför varje preliminärbokat tillfälle om det finns behov av att genomföra ett sammanträde.

Kallelser till kommunens sammanträden skickas normalt en vecka innan utsatt datum. Du kan ta del av både kallelser och handlingar i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunfullmäktige 2021

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 följande datum:

 • 25 januari,
 • 22 februari,
 • 22 mars,
 • 26 april,
 • 31 maj,
 • 21 juni,
 • 30 augusti,
 • 27 september,
 • 25 oktober,
 • 29 november,
 • 20 december.

Mötena är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige 2022

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 följande datum:

 • 31 januari,
 • 28 februari,
 • 28 mars,
 • 25 april,
 • 30 maj,
 • 20 juni,
 • 29 augusti,
 • 26 september,
 • 17 oktober (val),
 • 31 oktober,
 • 28 november
 • 19 december.

Mötena är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 11 januari,
 • 8 februari,
 • 8 mars,
 • 12 april,
 • 17 maj,
 • 7 juni,
 • 16 augusti,
 • 13 september,
 • 11 oktober,
 • 15 november,
 • 6 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 18.30 följande datum:

 • 17 januari,
 • 14 februari,
 • 14 mars,
 • 11 april,
 • 16 maj,
 • 7 juni,
 • 15 augusti,
 • 12 september,
 • 10 oktober,
 • 14 november,
 • 5 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 26 januari,
 • 23 februari,
 • 30 mars,
 • 4 maj,
 • 25 maj,
 • 27 juli,
 • 31 augusti,
 • 28 september,
 • 2 november,
 • 23 november,
 • 14 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens personalsutskott 2021

Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 27 januari,
 • 2 mars,
 • 6 april,
 • 11 maj,
 • 1 juni,
 • 3 augusti,
 • 7 september,
 • 8 oktober,
 • 9 november,
 • 30 november,
 • 21 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Bildningsnämnden 2021

Bildningsnämnden sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 14 januari,
 • 9 februari,
 • 9 mars,
 • 13 april,
 • 18 maj,
 • 22 juni,
 • 17 augusti,
 • 14 september,
 • 2 oktober,
 • 16 november.
 • 7 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämnden 2021

Myndighetsnämnden sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 18 januari,
 • 15 februari,
 • 15 mars,
 • 19 april,
 • 24 maj ,
 • 14 juni,
 • 19 juli,
 • 23 augusti,
 • 20 september,
 • 18 oktober,
 • 22 november,
 • 13 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Rådet för funktionshindrade & pensionärer 2021

Rådet sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 26 februari,
 • 28 maj,
 • 10 september,
 • 3 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden 2021

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 20 januari,
 • 17 februari,
 • 24 mars,
 • 28 april,
 • 19 maj,
 • 16 juni,
 • 25 augusti,
 • 22 september,
 • 27 oktober,
 • 17 november,
 • 15 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden 2021

Socialnämnden sammanträder klockan 09.00 följande datum:

 • 28 januari,
 • 25 februari,
 • 18 mars,
 • 22 april,
 • 27 maj,
 • 23 juni,
 • 29 juli,
 • 26 augusti,
 • 30 september,
 • 21 oktober,
 • 25 november,
 • 16 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Vård- och omsorgsnämnden 2021

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 21 januari,
 • 18 februari,
 • 25 mars,
 • 29 april,
 • 20 maj,
 • 17 juni,
 • 26 augusti,
 • 23 september,
 • 28 oktober,
 • 18 november,
 • 16 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Ungdomsrådet 2021

Rådet sammanträder klockan 09.00-11.00 följande datum:

 • 12 februari,
 • 7 maj,
 • 3 september,
 • 26 november.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Övriga styrelser

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 2021

Styrelsen sammanträder klockan 09.00 följande datum:

 • 17 februari,
 • 24 mars,
 • 26 maj,
 • 29 september,
 • 24 november,
 • 15 december , kl. 10.00.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Revisionen 2021

Revisionen sammanträder klockan 09.00-15.00, om inte annat anges i kallelse, följande datum:

 • 19 januari,
 • 16 februari,
 • 23 mars,
 • 20 april,
 • 25 maj,
 • 22 juni,
 • 24 augusti,
 • 21 september,
 • 19 oktober,
 • 23 november,
 • 14 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.